De kunstenaarsvereniging doet een oproep tot het schrijven van een gedicht of vers over het thema:  Amsterdam Dichtbij.

De bedreiging van Landsmeer door Amsterdam dichtbij.

Het leuke van Landsmeer door Amsterdam dichtbij.

Wat vind je daar nou van: windmolens, festivals in 't Twiske, vakantiewoningen in het dorp ipv woningbouw, de toekomst van ons dorp?

Maar ook: hoe fijn het is om hier te wonen, dichtbij Amsterdam, maar ook dichtbij de natuur?

We willen de inwoners van Landsmeer uitnodigen hierover een vers of gedicht te schrijven en dat voor 31 sept. te mailen naar: imorselt2@gmail.com

De gedichten worden gejureerd door Erik Jan Harmens, columnist van Het Parool en Barry Wiebenga, voorzitter van de KunstenaarsVereniging Landsmeer.

Het winnende gedicht zal tijdens de opening van de tentoonstelling ‘’Amsterdam Dichtbij” worden voorgelezen en  gepubliceerd worden. 

Het zal  geïllustreerd en ingelijst worden voor de dichter.

Poëten onder ons, Landsmeerders, PAK DE PEN of kruip achter de laptop.

De gedichten kunnen ingeleverd worden tot  uiterlijk 30 september.

Lengte van het vers of gedicht is 15 regels.

Mailen naar imorselt2@gmail.com of per post 

I Morselt

Nijenrode 36

1121 HR Landsmeer