Karin Stevers

De inspiratie voor mijn keramische beelden ontleen ik aan de

menselijke vorm in de brede zin van het woord.

Ik combineer lichaamselementen tot een nieuwe werkelijkheid , die de kijker in verwarring brengt. Daarnaast is het thema ‘bomen’ steeds meer te vinden in mijn werk, waarmee ook kleur zijn intrede doet.

Momenteel werk ik met dun porselein, waar ik licht achter plaats.

http://www.artolive.nl/kunst/257881-karin-stevers

kstevers@hetnet.nl